BAC VINCENNES 
 
 
 
 
 
EQUIPESLUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
 HeureSalleHeureSalleHeureSalleHeureSalleHeureSalleHeureSalle
Ecole de Mini Basket          9h30 - 11hParc du Château
U9        17h30 - 19hBerlioz  
U11m    18h - 19h15Stade  18h - 19h30Stade  
U11m loisirs    15h30 - 16h45Burgat - Berlioz      
U11f  17h30 - 19hBerlioz  17h30 - 19hBerlioz    
             
U13f119h - 20h30Berlioz  17h - 19hBerlioz      
U13f2    17h - 19hBerlioz  18h - 19h30Stade  
U15f  19h - 20h30Berlioz  19h - 20h30Berlioz    
U18f1    19h - 20h30Berlioz  19h - 20h30Berlioz  
U18f loisirs    15h30 - 17hBerlioz      
SF3  21h - 22h30Parc du Château  20h30 - 22h15Berlioz    
SF2  21h - 22h30Parc du Château  20h30 - 22h15Berlioz    
SF1    21h - 22h30Parc du Château  20h15 - 22hParc du Château  
             
U13m17h30 - 19hBerlioz  18h - 19h15Stade      
U13m loisirs  19h - 20h30Burgat - Berlioz        
U15m    19h15 - 20h45Stade  19h30 - 21hStade  
U16m loisirs    16h45 - 18hBurgat - Berlioz      
U17m    19h15 - 20h45Stade  19h30 - 21hStade  
U20m20h - 22hStade  20h45 - 22hStade      
SM121h - 22h30Parc du Château  20h30 - 22h15Berlioz      
             
Loisirs          11h - 12h30Parc du Château
Loisirs          10h30 - 12h30Ouest
Loisirs        20h30 - 22hBennedetti  

gymnase paul Benedetti

 

CENTRE SPORTIF HECTOR BERLIOZ

Stade leo lagrange

 

GyMNASE PARC DU CHÂteau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook
Instagram